Over Ons

Huureenkluisje is opgericht in 2016 en heeft dat jaar een uitgebreide pilot gedraaid bij het ROC van Amsterdam. De daar opgedane kennis is verbreed en gaandeweg toegepast bij meer verschillende onderwijsinstellingen die met dezelfde uitdagingen te maken hadden. Inmiddels zijn wij actief bij meer dan 40 onderwijsinstellingen in 3 verschillende landen.

Onze Doelstelling

Het realiseren van een automatiseringsslag rondom kluisjes van jaarlijks terugkerende activiteiten, zodat het onderwijsondersteunend personeel (OOP) zich weer kan focussen op primaire schooltaken die er echt toe doen.


Facilitair: Automatisering en ondersteuning bij alle (dagelijkse) taken van kluisjes.

Financiën: Automatisering en administratie van de vele (individuele) transacties per jaar.

Leerlingen: Uniek platform voor het zelf zoeken, reserveren en bedienen van een kluisje.

Aanbevolen voor het voortgezet onderwijs

Geïntegreerde plattegronden maken het voor 1e jaars studenten heel eenvoudig om een ​​kluisje te reserveren en te betalen in een voor hen nog onbekend gebouw.